Visie:
maatschappelijk perspectief


Bij lezingen en workshops maak ik als kader voor de maatschappelijke ontwikkelingen gebruik van een in de loop der jaren ontwikkelde visie. Alle fasen zijn vertegenwoordigd in onze huidige samenleving; in de loop der tijd verschuift de dominantie van verschillende fasen.
Hieronder wordt deze visie op maatschappelijke ontwikkelingen schematisch weergegeven.
 
 
 
 
Elke fase heeft haar eigen uitdagingen, opeenvolgend:
  1. met de groep overleven in een tijd van bestaansonzekerheid
  2. liefde centraal stellen in het gezinsleven, opbouwen van een verzorgingsstaat
  3. zelfontplooiing en gelijkwaardigheid, europese samenwerking
  4. netwerken en integratie van culturen, eenheid met behoud van identiteit creëren
  5. micro/innerlijk en macro/erbuiten verenigen
Deze ontwikkeling heeft op alle maatschappelijke terreinen haar uitwerking, zoals op de *economie, *arbeid en vrijwilligerswerk, *onderwijs, *gezondheidszorg, *bouwen en wonen, *ethiek, moraal en politiek, en *religie, wetenschap en spiritualiteit.
 
Aan deze visie koppel ik de veranderende man-vrouwbeelden en verhoudingen, die in anderhalve eeuw in verschillende mate dominant zijn geweest en een richting wijzen naar de toekomst. Hieronder worden ze in beeld gebracht.
 
 
 
 
De archetypische betekenis van Yin/vrouwelijk en Yang/mannelijk is van groot belang bij het begrijpen van dynamiek en dilemma’s in de mens, en in menselijke verhoudingen, bedrijf en maatschappij. Op alle terreinen wordt gestreefd naar evenwichtige samenwerking van beide polen.
Hieronder volgt een korte beschrijving van elk der polen.
 
 
 
 
 
 
"Wat ik wil is dat alles rond is en er als het ware begin noch eind aan de vorm is,
doch dat die één harmonisch leven uitdrukt.
"
Vincent van Gogh