Yinfactor


 
 
 
Amsterdam/Den Haag, september 2008
 
NIVE onderzoek: Managers met mannelijke Ún vrouwelijke eigenschappen functioneren beter.
 
Woensdag 15 oktober a.s. wordt in een kort symposium het eerste exemplaar van het boek De Yinfactor; managers over de menselijke maat, geschreven door Iteke Weeda en Rob Schippers, uitgereikt aan SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan.
Dit evenement zal plaatsvinden in het Kurhaus te Scheveningen tussen 16.00 en 17.30 uur, met aansluitend een door NIVE aangeboden buffet.
 
De Yinfactor is gebaseerd op recent onderzoek. In opdracht van het Nederlands Instituut voor Managers NIVE vroeg sociologe Iteke Weeda tweehonderd managers (mannen en vrouwen) naar hun idealen en ervaringen op het werk. Aan de orde komen themaĺs als leiderschap, motivatie, emoties, intu´tie, werkplezier, identiteit en zingeving.
De antwoorden die zij kreeg wijzen naar een nieuw paradigma in management. Bestaande managementtechnieken, veelal gebaseerd op hiŰrarchie, controle en macht, zijn niet langer zaligmakend. Zachtere 'yin'-kwaliteiten zoals empathie, intu´tie, vertrouwen en dienstbaar zijn, worden steeds belangrijker. Op pagina 2 zijn enkele uitkomsten vermeld.
Het boek bevat tevens persoonlijke ervaringen en adviezen van twaalf topmanagers die speciaal voor dit onderzoek door de auteurs zijn ge´nterviewd. Onder hen Pieter Winsemius (WRR), Wilma van Ingen (KvK), Annerie Vreugdenhil (ING), Jacques Wallage (Groningen) en Pieter de Jong (Weekbladpers).
 

 
Iteke Weeda werd bekend door haar baanbrekende onderzoek naar man/vrouw verhoudingen privÚ en op het werk. Haar vorige boek Liefde in vele facetten (Servire, 2007) werd in korte tijd zes keer herdrukt.
Rob Schippers is CEO van NIVE dat al sinds 1925 opleidingen, workshops en lezingen organiseert voor leidinggevenden.
 
Iteke Weeda en Rob Schippers
De Yinfactor; managers over de
menselijke maat

ISBN 978 90 499 6005 6
Gebonden, prijs Ç22,95
Uitgeverij Paradigma
Verschijnt 15 oktober 2008
Informatie over het NIVE symposium
en de boekpresentatie: Irene Krol
i.krol@nive.org / www.nive.org

Informatie over het boek en de auteurs:
 
Maarten Carbo, m.carbo@fmbuitgevers.nl Iteke Weeda, iteke@weeda.nl / 0317-415518
 
Enkele uitkomsten:
 
  • Kernwaarden voor goed leiderschap in de 21e eeuw zijn: Authenticiteit, Androgyne kwaliteiten (m+v) en een Altru´stische instelling.
 
  • Ruim drie op de vijf managers ervaart een negatief imago van de eigen beroepsgroep. Imagoverbetering kan tot stand komen via voorbeeldgedrag, grotere mensgerichtheid in de opleiding, en betere voorlichting naar buiten.
 
  • Motiverend aan het managerswerk zijn collectief resultaten behalen, het coachen van medewerkers en de eindverantwoordelijkheid hebben. Demotiverend zijn de vele regels en procedures, gebrek aan beleidsvisie en ongemotiveerde medewerkers.
 
  • Managers vinden empathie en emotionele intelligentie belangrijk, maar zij schatten deze capaciteiten binnen hun bedrijf/instelling, met een gemiddeld rapportcijfer van 6.4, vrij laag in. Op dit gebied valt er nog veel te verbeteren. Een handicap voor veel managers zelf is hun eigen ongeduld.
 
  • De overgrote meerderheid van de managers accepteert intu´tie (direct weten zonder redenatie) als waardevol voor het werk. Intu´tieve ingevingen worden ook gebruikt, maar aandacht voor het adequaat hanteren van intu´tie op de werkplek is er nog nauwelijks. Een opener houding vanuit de bedrijfscultuur wordt bepleit.
 
  • De managers constateren duidelijke verschillen tussen het functioneren van mannen en van vrouwen. Een mix van beide geslachten op alle niveauĺs wordt als gewenst ervaren, maar is veelal niet gerealiseerd. Vrouwelijke topmanagers worden gekenmerkt door een flinke dosis zelfvertrouwen, grote mensgerichtheid en gevoel voor humor, ook in zotte m/v situaties.
 
  • De manager die een hoog IQ (analytische intelligentie), EQ (emotionele intelligentie), SQ (spirituele intelligentie) en LQ (liefdesintelligentie) combineert, heeft de toekomst.
 

 
Klik op een van de afbeeldingen hieronder voor een vergroting: